Latvijas Republikas proklamēšanas dienas pasākums

16.11.2022, 10:06

     16. novembrī Rušonas pamatskolas audzēkņu un darbinieku kolektīvs pulcējās skolas svinību zālē, lai piedalītos Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltītajā pasākumā.
      Pasākuma vadītāju stāstījums un skolēnu sagatavotie priekšnesumi priecēja klātesošos. Par bērnu veikumu priecājās ne tikai pedagogi, bet arī vecāki, kuri bija ieradušies uz pasākumu.
     Svētki ir ir ne tikai prieka un lepnuma brīdis, bet arī pārdomu un vērtējumu laiks, tāpēc skolas direktore Janīna  Šelegoviča savā sirsnīgajā uzrunā veltīja pateicības vārdus gan pedagogiem, gan skolēniem, gan viņu vecākiem par ikdienas  darbu un rūpēm, kā arī pēc tradīcijas pasniedza atzinības rakstus skolas darbiniekiem viņu apaļajās darba jubilejās.
      Pie atzinības rakstiem dažādās nominācijās tika arī čaklie ikgadējā Mārtiņdienas tirgus dalībnieki.
     Pasākums bija izdevies tik jauks un ģimenisks, ka visiem vēl gribējās kādu brīdi kavēties zālē un klausīties dziesmas mūsu brīnišķīgās mūzikas skolotājas Airas izpildījumā -  tā bija patīkama paaudžu vienotības sajūta. Visus vienoja lepnums par piederību mūsu Dzimtenei Latvijai.

Fotogalerija